Uppdaterade priser för M/S Floras skeppsmeny

På efterfrågan är nu årets priser publicerade på M/S Floras hemsida:
 
Skärgårdstallrik 239:-/p 
Lilla Skärgårdsbuffén 310:-/p 
Stora Skärgårdsbuffén 410:-/p 

Med vänliga hälsningar från Kapten!
M/S FLora bildgalleri